Les Peaux Rouges Dudelange - Scouten & Guiden Anciens PRD - Luxembourg
 loading...

Anciens PRD

Anciens PRD

Comité Les Anciens PRD

HERRMANN Jean, President
KLEIN-ZAMBON Maisy, Vize-Presidentin
SCHUBERT Guy, Secrétaire
FOUARGE Nico, Trésorier
CASARIN Raymond, Membre
CASARIN Serge,Member
GILSON Fernand, Member
GOORIX René, Membre
HERRMANN André
KERSCHEN Mike, Member
NEPGEN Eric, Member
NEPGEN Raymond, Membre
REISDORF Joël, Membre
SCHUBERT René, Membre
VALDAGNO Patrick, Membre

BIEWERS Tamara, Réviseur de Caisse
ZIMMER Nicole, Réviseur de Caisse


 

Les anciens PRD

sinn e Groupement vu viirmolege Scouten a Guiden vun de Peaux-Rouges, ewéi och vun anere Scouts-an / oder Guidengruppen aus Lëtzebuerg an dem Ausland. Donieft regroupéieren d' Anciens Peaux-Rouges och nach d' Eierememberen vum aktive Groupe.

Et gouf schonns virun laange Joeren eng Amicale vun den Anciens Peaux-Rouges, an dat bis an d' 60er Joer vun deem leschte Joerhonnert, iert se sech dunn awer opgeléist huet.

Dat Ganzt ass duerno als " loses Gebinde " vun enger Equipe vu Frënn organiséiert ginn. Am Laf vun de Joeren huet sech dunn ee " Comitee " forméiert, deen d' Traditiounen héich gehalen huet an d' Anciens Peaux-Rouges sinn weidergelaf, och esouguer nach an enger Zäit wou den aktive Groupe eng schwéier Kris duerch gemaacht huet, an nach grad emol aus e puer treien Memberen bestanen huet. Gären denken nach vill vun eisen Eeleren un déi flott Momenter zeréck, wou sech getraff gouf fir am Geescht vun eisem Scoutsgroupe eppes zesummen ze ënnerhuelen.

Mir wëllen hei awer och eisen Verstuewene gedenken. Et sinn der leider zevill fir si alleguerten eenzel opzezielen.

An deem Sënn, a stellvertriedend fir all déi aner, ërenneren mir eis un eng Serie trei Memberen, wou eis an deene villen Joeren verlooss hunn (an alphabetescher Reiefolleg):

ACKERMANN Victor
BASTIEN  Paul
BECKER  Emile
BENOIT Georges Florimont
BERG Jean dit Jeia
BIAN  Léopold
BLEY Marcel
BOISSAUX Henri
CHOMÉ F.P.
CHRISNACH Eugène
CLAUSSE Bernard dit Ben
DIDERICH  Jean-Jacques
DIEDERICH  François dit Bubbes
DIFFERDING  Nicolas dit Nic
EIFFES  Léon
FELTEN Philippe
FISCH Emile
FLAMMANG Paul
GARNIE  Bernard dit Ben
GENSON Antoine
GILSON Joseph dit Jos
GIRTGEN Emile
GOERGEN Norbert
GOORIX Rémy dit René
GOORIX  Edmond dit Eddes
HARTMANN René
HIRSCHLER Camile
HOUTSCH Philippe-Marb.
HUBERTY Emile
KILL Henri
KLEIN  Nicolas dit Nicky
LEGENDRE  Eugène
LENTZ-SCHERFF Alice
LOOS  Louis
LOOS  René
MAHR Marcel
MANDERSCHEID Charles
MARX Paul
MEURER Marius dit Mario
MEYER Nicola
NEPPER Charles
NEUMANN Antoine dit Tony
NICKELS Jean dit Boy, Dr.
QUARING  Alphonse
REISDORF Jean
REULAND Victor
ROSSA-SIEDLER  Margot
RUBBO  René
SCHREIBER  Raymond
SCHUMACHER Nicolas
SIEBENALER Michel
SOFFEL Jean
STOFFEL Léon
STOFFELS  Robert
THEVENIN  Raymond
THILL Marie-Andrée
THONNARD Joseph
THILL  Jean-Pierre dit Jemp
THOMMES Hypolithe
VALENTINY Jean-Pierre
WENGLER Joseph
WEYLAND Raymonde
WIRTZ Robert
ZAPPONE Vincenzo dit Vince