Les Peaux Rouges Dudelange - Scouten & Guiden Anciens PRD - Luxembourg
 loading...

Anciens PRD

Anciens PRD

Comité Les Anciens PRD

HERRMANN Jean, President
KLEIN-ZAMBON Maisy, Vize-Presidentin
SCHUBERT Guy, Secrétaire
FOUARGE Nico, Trésorier
SCHUBERT René, Secrétaire adjoint
CASARIN Raymond, Membre
GOORIX René, Membre
HERRMANN André
KONRAD Sylvain, Membre
NEPGEN Raymond, Membre
REISDORF Joël, Membre (Représentant Groupe)
VALDAGNO Patrick, Membre
CASARIN Serge, Reviseur de Caisse
DETAIL Michèle, Réviseur de Caisse

Les anciens PRD

sinn e Groupement vu viirmolege Scouten a Guiden vun de Peaux-Rouges, ewéi och vun anere Scouts-an / oder Guidengruppen aus Lëtzebuerg an dem Ausland. Donieft regroupéieren d' Anciens Peaux-Rouges och nach d' Eierememberen vum aktive Groupe.

Et gouf schonns virun laange Joeren eng Amicale vun den Anciens Peaux-Rouges, an dat bis an d' 60er Joer vun deem leschte Joerhonnert, iert se sech dunn awer opgeléist huet.

Dat Ganzt ass duerno als " loses Gebinde " vun enger Equipe vu Frënn organiséiert ginn. Am Laf vun de Joeren huet sech dunn ee " Comitee " forméiert, deen d' Traditiounen héich gehalen huet an d' Anciens Peaux-Rouges sinn weidergelaf, och esouguer nach an enger Zäit wou den aktive Groupe eng schwéier Kris duerch gemaacht huet, an nach grad emol aus e puer treien Memberen bestanen huet. Gären denken nach vill vun eisen Eeleren un déi flott Momenter zeréck, wou sech getraff gouf fir am Geescht vun eisem Scoutsgroupe eppes zesummen ze ënnerhuelen.

Mir wëllen hei awer och eisen Verstuewene gedenken. Et sinn der leider zevill fir si alleguerten eenzel opzezielen.

An deem Sënn, a stellvertriedend fir all déi aner, ërenneren mir eis un eng Serie trei Memberen, wou eis an deene villen Joeren verlooss hunn (an alphabetescher Reiefolleg):

BASTIEN  Paul
BECKER  Emile
BIAN  Léopold
CLAUSSE Ben
DIDERICH  Jean-Jacques
DIEDERICH  François
DIFFERDING  Nic
EIFFES  Leo
FLAMMANG Paul
GARNIE  Ben
GOORIX  René
GOORIX  Edmond
KLEIN  Nicky
LEGENDRE  Eugène
LENTZ-SCHERFF Alice
LOOS  Louis
LOOS  René
QUARING  Alphonse
ROSSA-SIEDLER  Margot
RUBBO  René
SCHREIBER  Raymond
STOFFELS  Robert
THEVENIN  Raymond
THILL  Jean-Pierre
ZAPPONE  Vince